Vanliga frågor

 

Hur snabbt kan ni komma?
Ibland har vi en lucka, och då kanske vi kan putsa hos er redan veckan efter att du ringt. Men det är alltid bra att vara ute i god tid när du ska boka fönsterputsning eftersom det ofta är fullbokat 2-4 veckor framåt. Speciellt vid olika högtider, som till påsk eller vid jul, så är det en bra idé att mejla åtminstone 5-7 veckor i förväg om du vill vara säker på att få rena fönster och inte har ett löpande fönsterputsabonnemang.

Kan jag skaffa abonnemang?
Vill du ha rena fönster löpande, lägger vi gärna upp dig som abonnemangskund (minst 3 förbokade putstillfällen per år). Då putsar vi dina fönster utvändigt efter ett schema. Somliga vill ha fönstren putsade varannan månad, andra 3-4 gånger per år. Och naturligtvis kan du mejla i god tid, så planerar vi in en invändig putsning vid behov. Glöm i så fall inte att plocka undan i alla fönsterkarmar och se till så att det går att komma åt alla fönster innan vi kommer.

Var jobbar ni?
Vi putsar huvudsakligen villor, radhus och företagslokaler i Helsingborg, Ängelholm och Höganäs.

Vad kostar det?
Det beror på många faktorer, som t.ex. om du har spröjs eller inte, om du bara vill ha putsat på utsidan eller om du behöver få putsat på insidan också, eller kanske fyrsidigt om du har fönster som går att dela. Priset kan även bero på var byggnaden finns, hur högt upp fönstren sitter och hur svåråtkomliga de är. Det finns några prisexempel på sidan Prisinfo.
Mer information och lite tankar om hur man räknar fönster finns längre ner på den här sidan under frågan "Hur räknar man fönster?".

Normalt fastställs priset vid första putstillfället.
Men v
ill du ha en prisuppskattning kan du få det via mejl om du fotar huset utvändigt, så att vi kan se alla fönster, och mejlar till mikael@promak.se.

Vad behöver jag göra innan ni kommer?
Egentligen räcker det att se till att det går att komma åt alla fönster, dvs. att det inte finns möbler eller andra föremål i vägen. Och ska vi putsa invändigt så måste det vara nerplockat i alla fönster och amplar och prydnadssaker som hänger i fönstren ska vara bortplockade. Om ni inte kan, hinner eller vill plocka ned eller plocka undan så kan vi ordna det mot vår ordinarie timkostnad på 500 kr inkl. moms. Eller också så kan vi komma överens om att hoppa över de fönster som inte går att komma åt.

Mina fönster är repiga och/eller jag har skadade spröjs eller glas. Vad gör jag?
Om något fönster är skadat på något sätt måste det anmälas till oss innan vi kommer och putsar hos er. Är fönstren spruckna eller om det är hål i något fönster, kommer vi inte att putsa dem av säkerhetsskäl. Om spröjsen är skadade på något sätt innan vi kommer och vi inte fått reda på det i förväg, tar vi inget ansvar för skadorna eller förvärrade skador när vi försöker plocka av dem.

Putsar ni fönster även om det regnar?
Det är inte regnet som gör fönstren smutsiga. Det är mycket värre när det blåser, eftersom det yr upp mycket damm- och smutspartiklar på fönstren. Vi putsar oftast även om det regnar, men regnar eller blåser det för mycket, så kan vi behöva skjuta på jobbet för att inte riskera arbetsskador.

Är priset jag får bara ett lockpris, som sedan höjs kraftigt?
Nej, vi arbetar inte så. Normalt sett höjer vi bara priserna en gång om året med ca 2-4 % för att följa kostnadsökningarna.

Hur räknar man fönster?
Tänk på att en fönsterputsare skiljer på ett fönster och ett fönsterparti (se bilderna nedan för vägledning). Generellt räknar en fönsterputsare varje glasyta som ett fönster, bortsett från när det gäller spröjsade fönster.

Hur räknar man fönster

 
 

Varför välja oss